Ispis
PDF

O Jelahu

Autor Danijel on .

Jelah se nalazi na raskrižju magistralnih puteva Doboj - Tesli? i Tešanj - Prnjavor. Zahvaljuju?i svom idealnom geografskom položaju, Jelah predstavlja veliki trgova?ki centar na širem podru?je ovog dijela Bosne i Hercegovine. Osim velikog broja trgova?kih objekata, u Jelahu se nalazi i Industrijska Zona, u kojoj je stacioniran veliki broj privrednih postrojenja koja se bave malom industrijom. Za Jelah, i Jelašane je od izuzetne važnosti i tvornica auto dijelova FAD, u kojoj je zaposleno oko 300 radnika.

U skorijoj istoriji Jelaha, najzna?ajniji privredni subjekat za ovaj kraj je bila ciglana u kojoj je mnogo Jelašana radilo i odhranile svoje porodice. Od medijskih ku?a u Jelahu se nalazi  i radio stanica Antena koja je najslušanija radio stanica na ovom podru?je. Za Jelah možemo re?i i da imamo veliku sportsku istoriju, a najzna?ajniji sportski klub je nogometni klub Borac koji postoji još od 1948. godine. Osim nogometnog kluba u Jelahu postoji i klub borila?kih sportova, tj. kik-boks klub. Najpozitivnija karakteristika koja obilježaja Jelah i Jelašane je njihov dobrovoljni rad u raznim udruženjima gra?ana. Bitno je napomenuti da su sva ova udruženja gra?ana neprofitabilna, tj. da njihovi ?lanovi rade na dobrovoljnoj bazi, bez ikakve nadoknade. Jedno od najstarijih pored DVD Jelah je i kulturno umjetni?ko društvo "Izudin Mulabe?irovi? - Izo", udruženje koje okuplja oko 100-tinjak ?lanova me?u kojima su i poznati Jelaški Tamburaši.

"JAK" je aero klub koji je osnovan u Jelahu, a ovdje postoji i motoklisti?ki klub "Ninja". Radio-istorijsko udruženje gra?ana sakuplja i restaurira stare radio aparate koje kasnije izlaže u svojim prostorijama, a u tim prostorijama do sada postoji zna?ajna kolekcija starih radio aparata. Udruženje gra?ana ribolovaca je od svih naših društava postiglo najve?e uspjehe kako u takmi?arskom smislu, tako i u smislu zaštite prirodne okoline, a posebno rijeke Usore koja proti?e kroz Jelah, naime oni su bili ekipni prvaci Bosne i Hercegovine, i 2005.godine naši ribolovci su branili boje Bosne i Hercegovine na svjetskopm prvenstvu u Španiji. Osim ovih uspjaha najve?i uspjeh im je bio što su uredili korito Usore koje je bilo u katarstrofalnom stanju. "UGOR" je udruženje gra?ana koje okuplja nezadovoljne radnike koji su uo?i i poslije rata protjerani iz Republike Hrvatske i preko ovog udruženja traže svoja prava koja su ostvarili u proteklim godinama rade?i na teritoriji Republike Hrvatske.

"JOM" je udruženje mladih koje je organizator tradicionalnog rock koncerta "RASTOK" koji je poznat u ?itavoj Bosni i Hercegovini, a i širem teritoriju EX Jugoslavije! Udruženje sportskih lovaca okuplja veliki broj naših sugra?ana. Ekološka sekcija je najmla?e udruženje koje u svojim prostorijama sakuplja stare tradicionalne predmete sa ovih prostora, tako da sada imaju pravi mali muzej koji u svom posjedu posjeduju veoma stare predmete po kojim ase može vidjeti kako su se naši preci obla?ili, sa kakvim alatkama su radili i uopšte kako su živjeli.

U narednom periodu ovu stranu mislim urediti sa više slika o svim ovim udruženjima, trenutno te slike sakupljam pa se nadam da ?e ubrzo ova strana biti bogatija  sa slikama!

Druzenja DVD Jelah

Written on 15 Septembar 2011, 20.29 by Edin
druenje-vatrogasacaProšle sedmice u posjetu  DVD-Jelah bili su ?lanovi vatrogasni društava iz Ba?kog Monoštora (Vojvodina) i Belog Manastira (Hrvatska) tom prilikom...
260950
Written on 09 Septembar 2011, 07.23 by Jasko
druenje-vatrogasaca-u-jelahuU SUBOTU I NEDJELJU VATROGASCI IZ JELAHA UGOSTI?E SVOJE KOLEGE IZ SRBIJE I HRVATSKE.  
258500