Ispis
PDF

Uplata donacija

Autor Danijel on .

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO - JELAH

Ul.Titova bb, 74264 JELAH

ZAHTJEV ZA DONACIJU

Po našem planu i programu za 2007.godinu DVD Jelah obilježava 60 godina rada (1947.g.-2007.g.). U sklopu obilježavanja tog jubileja planiramo da zvani?no pustimo u funkciju zgradu vatrogasnog doma u Jelahu. Da bi to postigli op?ina Tešanj je uvrstila u budžet za 2007.godinu asfaltiranje ispred i oko vatrogasnog
doma. Mjesna zajednica Jelah obezbjedila je ogradu oko doma, koju ?e ?lanovi DVD Jelah svojim akcijama postaviti, prije asfaltiranja.Fasadu na vatrogasnom domu u našem planu treba da uradi DVD Jelah, a da bi to postigli o?ekujemo i Vašu pomo?.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelah, uprkos dobrovoljnim akcijama trenutno nije u mogu?nosti da samo osposobi prostorije vatrogasnog doma u Jelahu, pa iz tih razloga
se obra?amo Vama da nam u skladu sa svojim mogu?nostima pomognete da osposobimo vatrogasni dom u Jelahu.Vaša pomo? ?e sigurno pomo?i, i doprinijeti što efikasnijem radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Jelahu.

Nadamo se da smo Vam u ovom našem obra?anju za obilježavanje jubileja 60 godina rada DVD Jelah, i otvaranje vatrogasnog doma,koji je jako neophodan za edukaciju vatrogasaca koji ?e u slu?aju izbijanja požara,elementarnih nepogoda, ili saobra?ajnih udesa biti osposobljeni za sve vidove pomo?i u ovim vanrednim situacijama, pomogli da shvatite neophodnost postojanja našeg i Vašeg vatrogasnog društva na ovim prostorima. Ukoliko ste u mogu?nosti, i ako ste voljni svaka Vaša donacija koju ?ete dati, sutra kome mi pomognemo u spašavanju ne?ijeg života, ili imovine, direktno ?ete i Vi biti zaslužni za spas ne?ijega života ili imovine.
Moramo napomenuti da svi ?lanovi DVD Jelah rade na dobrovoljnoj bazi, bez ikakve nadoknade, a u cilju da na taj na?in pomognu društvu i svojoj okolini!
- Uplata u Bosni i Hercegovini u valuti Konvertabilna Marka:
Unicredit Zagreba?ka banka, filijala Tešanj, ra?un broj:3385502200427337

- Uplata na devizni ra?un u Njema?koj:
PAY DIRECT TO:
Unicredit Zagreba?ka banka d.d.Mostar,
Bosna i Hercegovina
S.W.I.F.T. ZABABA22

CORRESPONDENT BANK:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT
Acc:100 9360512 0000 EUR
S.W.I.F.T. DEUT DE FF

BENEFICIARY:
48-55-00813-0 Dobrovoljno Vatrogasno
Društvo Jelah
M.Tita bb, Jelah

- Uplata na devizni ra?un u Švicarskoj:
PAY DIRECT TO:
Unicredit Zagreba?ka banka d.d.Mostar,
Bosna i Hercegovina
S.W.I.F.T. ZABABA22

CORRESPONDENT BANK:
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
ZURICH
Acc:0835-0906349-73-000 CHF
S.W.I.F.T. CRES CH ZZ 80A

BENEFICIARY:
48-55-00813-0 Dobrovoljno Vatrogasno
Društvo Jelah
M.Tita bb, Jelah

- Uplata na devizni ra?un u Italiji:
PAY DIRECT TO:
Unicredit Zagreba?ka banka d.d.Mostar,
Bosna i Hercegovina
S.W.I.F.T. ZABABA22

CORRESPONDENT BANK:
UNICREDITO ITALIANO SPA
MILANO
Acc:9958340100 978
S.W.I.F.T. UNCR IT MM

BENEFICIARY:
48-55-00813-0 Dobrovoljno Vatrogasno
Društvo Jelah
M.Tita bb, Jelah

- Uplata na devizni ra?un u Austriji:
PAY DIRECT TO:
Unicredit Zagreba?ka banka d.d.Mostar,
Bosna i Hercegovina
S.W.I.F.T. ZABABA22

CORRESPONDENT BANK:
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG
VIENNA
Acc:126-154-261/00/EUR
S.W.I.F.T. BKAUATWW

BENEFICIARY:
48-55-00813-0 Dobrovoljno Vatrogasno
Društvo Jelah
M.Tita bb, Jelah
Kontakt telefoni:
Komandir DVD Jelah: Muharem Hujdur: +387(0)61 473 360
Sekretar DVD Jelah: Jasko Sadikovi? : +387(0)61 362 897

Druzenja DVD Jelah

Written on 15 Septembar 2011, 20.29 by Edin
druenje-vatrogasacaProšle sedmice u posjetu  DVD-Jelah bili su ?lanovi vatrogasni društava iz Ba?kog Monoštora (Vojvodina) i Belog Manastira (Hrvatska) tom prilikom...
262960
Written on 09 Septembar 2011, 07.23 by Jasko
druenje-vatrogasaca-u-jelahuU SUBOTU I NEDJELJU VATROGASCI IZ JELAHA UGOSTI?E SVOJE KOLEGE IZ SRBIJE I HRVATSKE.  
260800